Kanały i kształtki prostokątne

Kanały i kształtki prostokątne HAVACO to najwyższa jakość wykonania.

  • - Wykonywane z blachy ocynkowanej DX51D+Z 275
  • - Wykonane zgodnie z normą: PN-EN 1505:2001.
  • - Klasa szczelności A lub B zgodnie z normą: PN-EN 1507:2007
  • - Prefabrykat prostokątny obmiarowywany wg DIN 18379
  • - Kanał poniżej długości 900mm traktowany jest jako kształtka
  • - Zaokrąglenia kształtek do 1m2
  • - Ciągi kanałów dzielone na odcinki 1,5mb
  • - Kanały o długości między 1,5-2,0 mb są  liczone jako kanał 1,5mb + kształtka

 

  • Materiały do pobrania